I Badanie użytkowników 
sieci Internet (1999)
II Badanie użytkowników 
sieci Internet (2000) 17. finał WOŚP
Badanie wykorzystania 
Internetu w firmach (2001) Badanie wykorzystania Internetu w firmach (2004) Badanie wykorzystania Internetu w firmach (2008)
Studia na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Kontakt z wykonawcą badań Publikacje na temat badań Internetu
Copyright Inne badania marketingowe Szukaj